0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Latvijas digitālo humanitāro resursu un rīku izstrādātāju aptauja

Latvijas valsts finansēta pētnieciskā projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" (turpmāk – DH VPP) ietvaros tiek veikta digitālo humanitāro zinātņu (DH) resursu un rīku veidotāju un uzturētāju aptauja. Mērķis – noskaidrot viedokli par dažādiem ar resursu izstrādi un uzturēšanu saistītiem jautājumiem.
Ja Jūs piedalāties vai piedalījāties kādu DH resursu vai rīku izveidē un/vai uzturēšanā, piemēram, ģeotelpiskās informācijas (kartes), vārdnīcas, digitālās bibliotēkas, mācību resursu krātuves, literāra žurnāla, enciklopēdija, izglītojošas datorspēles, kartotēkas, platformas, portāla, virtuālas izstādes, datu arhīva, kas primāri kalpo humanitāro zinātņu materiālu apkopošanai, apstrādei un analīzei, 
tad lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu.

Aptauja ir anonīma. Aptaujas dati tiks publicēti apkopotā un konkrētu personu neidentificējamā veidā. Tās aizpildīšana prasīs ~15 minūtes.

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Jāni Daugavieti (DH VPP lietotāju izpētes grupa, LU LFMIJanis.Daugavietis@lulfmi.lv)

Projekts "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" tiek īstenots Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros.
Projekta vadītāja: Sanita Bērziņa-Reinsone
Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001
Projekta īstenošana: 05.10.2020.–04.10.2022.
Projekta finansētājs: LR Izglītības un zinātnes ministrijas Latvijas Zinātnes padome
Projekta partneri: Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte (Latvijas Universitātes Lībiešu institūts un Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Liepājas Universitāte, Latvijas Kultūras akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kontaktinformācija: dh@lulfmi.lv